Pao's LeisureCeladonCocobayStarlakeHa DoBao Son6 DegreeEcoparkGamudaViet tri
Driveways

Bê tông cào (Broom Finish Concrete)

Các nhà thầu bê tong hoàn thiện trước đây sử dụng bê tong cào đã lâu như khi bê tông được phát minh. Thông thường, bề mặt bê tong trang trí không được cào, mặc dù các loại màu nước như stain và dye có thể được áp dụng trên bề mặt bê tong . Thậm chí bê tong áp khuôn có thể cào, nhưng sẽ khó thi công khi có bột chống dính Release Agent.

Một bề mặt bê tong cào đẹp có thể trở thành một tác phẩm. Chúng ta có thể tạo hiệu ứng cào theo nhiều phương khác nhau. Thông thường chổi cào phải được chạy từ đầu này sang đầu kia mà không dừng lại. Với bề mặt cào tiêu chuẩn, bạn nên kéo cây chổi về phía bạn, sau đó nhấc lên và đặt nó trở lại phía xa để kéo nó qua một lần nữa.

Một số pattern sáng tạo: