One River – Đà Nẵng

Công trình: Regal One River

Địa Điểm: P. Hoà Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Đất Xanh Miền Trung

Hạng mục: Bê tông áp khuôn

Khối lượng: 8000 m2