Sun Feria – Hạ Long

Công trình: Feria Residences 

Địa điểm: Tp. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Chủ đầu tư: Sungroup

Hạng mục: Bê tông lộ sỏi, Đá mài terrazzo, Thảm cao su EPDM, Sơn sân thể thao

Khối lượng: 4500 m2