The Manor Central Park – HN

Công trình: Quảng trường The Manor Central Park

Địa điểm: Nguyễn Xiển, Hà Nội

Chủ đầu tư: Bitexco

Hạng mục: Bê tông màu, Bê tông đá rửa, Bê tông đá mài

Khối lượng: 4000 m2

Năm: 2022